Orienteringsmøde vedr. ENVO Biogas Aabenraa

2013-10-29 10:34

Den 22.10.2013 blev der afholdt orienteringsmøde for områdets landmænd på Kliplev Forsamlingsgård. Der deltog mere end 70 landmænd som havde en masse gode og konstruktive spørgsmål.

Aftenen forløb i god ro og orden og spørgsmålene blev besvaret af ENVO´s direktør Bo Asmussen og Søren Kræmer fra Ingeniør firmaet Grontmij. Derudover deltog Torkild Birkmose fra AgroTech, dyrlæge og Special konsulent fra Videnscentret for Landbrug, Kaspar Krogh.

Til at formidle viden omkring erfaringer med drift af et Biogasanlæg bidrog Erik Husted med et oplæg fra Ribe Biogas anlæg.

Mogens Dall Bestyrelsesformand for LandboSyd, fortalte om hvorfor han som landmand havde valgt at underskrive aftalen med ENVO og om de overvejelser han havde gjort sig forinden. Han fortalt om fordelene ved aftalen og at der ikke var nogen økonomisk risiko for ham som landmand.

ENVO modtog kontaktoplysninger fra de landmænd, der ønskede en nærmere gennemgang af leverandøraftalen.

ENVO Group A/S | CVR: 33506511 | Vestvejen 170-172, 1. sal, 6200 Aabenraa - Danmark | Tlf.: +45 72 34 42 20 | info@envogroup.dk