Besøg fra Arbejdstilsynet

2014-05-28 11:09
Så har vi haft besøg af Birgitte fra Arbejdstilsynet ( Risikobaseret tilsyn).
Det gav os - SELVFØLGELIG - en grøn smiley!
 
Smiley
 
Den grønne smiley viser:
• at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og
• at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne.
Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser hvornår virksomheden har haft det risikobaseret tilsyn. Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter fem år.
ENVO Group A/S | CVR: 33506511 | Vestvejen 170-172, 1. sal, 6200 Aabenraa - Danmark | Tlf.: +45 72 34 42 20 | info@envogroup.dk