Nyt / Projekter / Aabenraa Statsskole / Besøg d. 25.11.2016

Besøg d. 25.11.2016

 
Fredag den 25.11.2016 var Bo Asmussen og Ejnar Nielsen (begge Envo Group A/S) på besøg på Aabenraa Statsskole. Der er indgået et samarbejde i mellem de to parter, som går ud på at videreudvikle på de droner, der skal inspicere biogasanlæggene, for evt. gasudslip. Dette samarbejde kommer begge parter til gode. Eleverne kan relatere sig til noget og det vil betyde at både fysik og kemitimerne vil blive mere spændende og udfordrende. For Envo Group A/S vil det, i forhold til de unge, give et bredere perspektiv.

JydskeVestkyst var til stede under besøget. Atiklen kan læses her.
ENVO Group A/S | CVR: 33506511 | Vestvejen 170-172, 1. sal, 6200 Aabenraa - Danmark | Tlf.: +45 72 34 42 20 | info@envogroup.dk