Biogas

Indtil den industrielle revolution var bioenergi den vigtigste energikilde i hele verden. 

Før i tiden brugte man bl.a. træ, tørv, trækul og indvinding af biogas fra lossepladser og af landbrugets gylle til brændsel, opvarmning, madlavning og brændstof til transportsektoren.
I dag er processen forfinet og foregår i store biogasanlæg rundt om i landet.
 
 
 
Lidt om processen
Ved hjælp af bakterier omdannes biomasse til værdifuld gødning og miljøvenlig biogas.
 
Biomassen kan eksempelvis være husdyrgødning og organiske restprodukter som affald fra fødevareindustrien.
 
Gødningen leveres tilbage til landmændene, og biogassen sendes til et kraftvarmeanlæg, hvor den typisk forbrændes og herigennem bruges til at producere el og varme til det eksisterende el- og fjernvarmenet.
 
Landbrug er en vigtig kilde til bioenergi
Omkring 75 pct. af biomassen, der behandles i danske biogasanlæg, kommer fra husdyrgødning. De sidste 25 pct. udgøres hovedsageligt af affald fra fødevareindustrierne. I nogle få anlæg behandles endvidere spildevandsslam og organisk affald fra husholdninger.
ENVO Group A/S | CVR: 33506511 | Vestvejen 170-172, 1. sal, 6200 Aabenraa - Danmark | Tlf.: +45 72 34 42 20 | info@envogroup.dk